آخرین اخبار

گياه فناوران سهند آذر(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: محمد احمدآبادي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---