جدیدترین محصولات درج شده

قافلان سمانورد آذربايجان(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: علي مختاري
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس:
فاکس:
موبایل: 09386365817
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات: