آخرین اخبار

شيمي صنعت رشد سهند(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: اشکان شمالي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---