آخرین اخبار

شرکت ويرا رادين لوتوس(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: جواد ولي پور روضه خوان
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: شیمی، مواد و متالوژی
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---