ساتراپ فناوران مهام پرداز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: علي قائمي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس:
فاکس:
موبایل: 09142361045
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام: