آخرین اخبار

ساتراپ فناوران مهام پرداز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: علي قائمي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---