جدیدترین محصولات درج شده

تايماز دانشمندان صنعت ساز(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: محمدعلي نعلبندزاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس:
فاکس:
موبایل: 09367098432
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات: