آخرین اخبار

الکتروتجهيز منفرد آذربايجان(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: خليل منفردي
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---