آخرین اخبار

آرتا هوا انرژي تابش (شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: حبيب رزمي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---