آخرین اخبار

کيميا آذرخش صدرا(شهید مدنی)-حقوقی
مدیرعامل: کاميلا نجاتي
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مرکز رشد شهید مدنی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---