آخرین اخبار

رايان پليمرآرتا(مرکز رشد کشاورزی)-حقوقی
مدیرعامل: صابر بايرام زاده حقيقي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مرکز رشد کشاورزی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---