آخرین اخبار

آذر بسپار دانش(مرکز رشد بناب)-حقوقی
مدیرعامل: جواد يکرنگ
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---