آخرین اخبار

مهراد گستران زيست آزما-حقوقی
مدیرعامل: مجيد مهدوي
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---