آخرین اخبار

فربودماشين چرخ افزار-حقوقی
مدیرعامل: رحيم طهماسب زاده
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---