آخرین اخبار

صنايع الکترونيک پارس کيا پژوه تبريز-حقوقی
مدیرعامل: علي پاتيار
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---