آخرین اخبار

شرکت مديران توسعه ساخت ايستا-حقوقی
مدیرعامل: آرمين براني
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تولید نرم افزار
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---