آخرین اخبار

سهند فراز ايمن صنعت-حقوقی
مدیرعامل: مجيد گيسوي
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---