آخرین اخبار

درخشان انديشان دنياي آب-حقوقی
مدیرعامل: سعيد پشتيبان
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: کشاورزی و زیست فناوری
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---