آخرین اخبار

آيهان رويان ايرانيان-حقوقی
مدیرعامل: ناصر سليم زاده
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ---