آخرین اخبار

آرتا هوا انرژی تابش-حقوقی
مدیرعامل: دکتر حبیب رزمی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهید مدنی