جدیدترین محصولات درج شده

قافلان سمانورد آذربایجان-حقوقی
مدیرعامل: علی مختاری
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس: 09386365817
فاکس:
موبایل: 09386365817
وب سایت:
تلگرام:
اینستاگرام:
توضیحات:

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهید مدنی