آخرین اخبار

پردیسان سبز زرین نوین(مرکز رشد کشاورزی)-حقوقی
مدیرعامل: امید رهنمای وردوزی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد کشاورزی
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی