آخرین اخبار

تحقیق و توسعه شهریار سهند بناب(مرکز رشد بناب)-حقوقی
مدیرعامل: ناصر نیازمند
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد بناب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بناب
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب