آخرین اخبار

مهار گستر آذر پژوه-حقوقی
مدیرعامل: غلام حسین قره خانی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مراغه