آخرین اخبار

قایناق صنعت آذربایجان-حقوقی
مدیرعامل: علی رسولی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
آدرس: ثبت نشده
از واحدهای فناورمستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند