آخرین اخبار

نور گستر مرند(مرکز رشد مرند)-حقوقی
مدیرعامل: حسین صحرایی
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد مرند
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند