آخرین اخبار

یاشیل پردازش سهند(مرکز رشد مرند)-حقوقی
مدیرعامل: ابراهیم نبی دوست
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد مرند
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
آدرس: ثبت نشده

از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند