آخرین اخبار

بیتا سولار مهر-حقوقی
مدیرعامل: اکبر کاظمی
نوع شرکت: ثبت نشده است
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: ---
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
آدرس: ثبت نشده
از واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میانه