آخرین اخبار

احسان میانه(مرکز رشد میانه)-حقوقی
مدیرعامل: یداله قره داغی
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مرکز رشد میانه
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
آدرس: ثبت نشده

از واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میانه