آخرین اخبار

فیدار ارک صنعت مبتکران-حقوقی
مدیرعامل: مهدی شاهین
نوع شرکت: سهامی عام
زمینه فعالیت: انتخاب نشده
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
آدرس: ثبت نشده
از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز