جدیدترین محصولات درج شده

دستگاه سختی سنج یونیورسال

تعداد بازدید: 117 عدد

کد محصول: 127

در صنعت از فلزات و متریال های گوناگونی استفاده می شود و برای تعیین ویژگی ها و خواص هریک از این فلزات و مواد یا آلیاژ ها نیاز است تا خواص شیمیایی، مکانیکی یا فیزیکی هریک از آنها به درستی مشخص شده تا به نسبت خواص مکانیکی یا شیمیایی هریک از این فلزات از آنها در جای درست و مناسب استفاده شود

کاربرددستگاه

صنایع خودرو سازی
•    پالایشگاه
•    صنایع پمپ و توربین سازی
•    کمپرسور سازی
•    قطعه سازی
•    جهت شناسایی مواد در آزمایشگاه ها
 

نام تولیدکننده: فنی مهندسی ققنوس سرخ سهند

شماره تماس: 09148449066

ایمیل: phoniexgss@gmail.com

افزودن نظر :
نام: ایمیل: نظر: