مستند پیشران - قسمت اول - ایده پردازی
تاریخ ایجاد خبر : 1399/4/14
ساعت ایجاد خبر : 13:33
شماره خبر : 1936

برنامه ی مستند پیشران قسمت اول(ایده پردازی) شبکه سهند
۱۳ تیر ۱۳۹۹
با حضور ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

دانلود مستند پیشران - قسمت اول - ایده پردازی