مستند پیشران -قسمت دهم - موانع ارتباط صنعت و دانشگاه (بخش دوم) - شبکه سهند- 16 آذر ماه 1399
تاریخ ایجاد خبر : 1399/9/22
ساعت ایجاد خبر : 11:44
شماره خبر : 2002

مستند پیشران - موانع ارتباط صنعت و دانشگاه (بخش دوم) - شبکه سهند- 16 آذر ماه 1399 گفتگو با دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی