اخبار مرتبط

  نشست شورای پذیرش مرکز رشد شهرستان مرند
  تاریخ ایجاد خبر : 1403/4/5
  ساعت ایجاد خبر : 11:16
  شماره خبر : 3562
  این نشست که با حضور مهندس محمدیاری، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری، مدیر مرکز رشد مرند برگزار گردید که در این جلسه 4 شرکت( دستگاه سورتينگ زعفران- ژنراتور و مبدل هاي فراصوت- ساخت مخازن تقويت شده با الياف پليمري و توزين ماکيان مادر) جهت استفرار مورد بررسی قرار گرفتند.

  این نشست که با حضور مهندس محمدیاری، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری، مدیر مرکز رشد مرند برگزار گردید که در این جلسه  4 شرکت( دستگاه سورتينگ زعفران- ژنراتور و مبدل هاي فراصوت- ساخت مخازن تقويت شده با الياف پليمري و توزين ماکيان مادر) جهت استفرار مورد بررسی قرار گرفتند.