جدیدترین تصاویر

بازدید معاون پشتیبانی و توسعه منابع، مدیر مراکز رشد و حراست به همراه مدیر مرکز رشد ارس از مرکز رشد ارس
تاریخ ایجاد خبر : 1403/3/12
ساعت ایجاد خبر : 11:3
شماره خبر : 3538
بازدید دکتر شهبازی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، مدیر مراکز رشد و حراست به همراه مدیر مرکز رشد ارس از مرکز رشد ارس و شرکت های مستقر در مرکز رشد (اترک انرژی گستر، اولین تولید کننده رله های حفاظتی و شرکت پارس مهر ارس کامپوزیت های سبک)