جدیدترین تصاویر

بازدید شهردار منطقه 8 تبریز از برخی شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
تاریخ ایجاد خبر : 1400/3/12
ساعت ایجاد خبر : 10:54
شماره خبر : 2045