جدیدترین تصاویر

بازدید استاندار آذربایجان شرقی از عملیات اجرایی پروژه رمپ دسترسی به پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی
تاریخ ایجاد خبر : 1402/12/21
ساعت ایجاد خبر : 9:20
شماره خبر : 3496
بازدید استاندار آذربایجان شرقی از عملیات اجرایی پروژه رمپ دسترسی به پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی