المنت دوخت گوشه های کیسه

قیمت محصول : 0 تومان
نام تولیدکننده: دور نماي بسته بندي


مشاهده جزئیات

بازوی رباتیک گیرنده کیسه

قیمت محصول : 0 تومان
نام تولیدکننده: دور نماي بسته بندي


مشاهده جزئیات

دستگاههای برش آسفالت

قیمت محصول : 0 تومان
نام تولیدکننده: فناوريهاي پيشرفته حامد


مشاهده جزئیات

ماشین آلات چند منظوره رنگ آمیزی

قیمت محصول : 0 تومان
نام تولیدکننده: فناوريهاي پيشرفته حامد


مشاهده جزئیات

سامانه‌های ابری حوزه‌ سلامت‌‌دیجیتال

قیمت محصول : 120000000 تومان
نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری ارتباط با مشتریان (CRM)

قیمت محصول : 65000000 تومان
نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری تعاملات تجاری ( B2B )

قیمت محصول : 79000000 تومان
نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری بیمه (محصول دانش بنیان)

قیمت محصول : 72000000 تومان
نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری مولد پورتال (محصول دانش بنیان)

قیمت محصول : 43000000 تومان
نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

دستگاههای برش آسفالت

قیمت محصول : 0 تومان
نام تولیدکننده: فناوريهاي پيشرفته حامد


مشاهده جزئیات

UserEmail

CaptchaCode