دستگاههای برش آسفالت


نام تولیدکننده: فناوريهای پيشرفته حامد


مشاهده جزئیات

ماشین آلات چند منظوره رنگ آمیزی


نام تولیدکننده: فناوريهای پيشرفته حامد


مشاهده جزئیات

سامانه‌های ابری حوزه‌ سلامت‌‌دیجیتال


نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری ارتباط با مشتریان (CRM)


نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری تعاملات تجاری ( B2B )


نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری بیمه (محصول دانش بنیان)


نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

سامانه ابری مولد پورتال (محصول دانش بنیان)


نام تولیدکننده: فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاك


مشاهده جزئیات

دستگاههای برش آسفالت


نام تولیدکننده: فناوريهای پيشرفته حامد


مشاهده جزئیات