جدیدترین ویدئوها

    بررسی تجاری سازی محصولات دانش بنیان در برنامه تراز شبکه سهند
    تاریخ ایجاد خبر : 1399/11/21
    ساعت ایجاد خبر : 10:0
    شماره خبر : 2021
    وضعیت تجاری سازی محصولات دانش بنیان با حضور دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در برنامه تراز شبکه سهند بررسی شد.