جدیدترین ویدئوها

جلسه بررسی مسائل مرکز رشد، شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور شهرستان مرند

این جلسه که با حضور دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری، دکتر زینالی معاون فناوری، محمدیاری، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری و همچنین عباسی، فرماندار ویژه شهرستان مرند و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مرکز رشد مرند برگزار و به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای فناور پرداختند. 

تاریخ ایجاد خبر : 1403/1/20
ساعت ایجاد خبر : 10:44
شماره خبر : 3505
جلسه بررسی مسائل مرکز رشد، شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور شهرستان مرند با حضور فرماندار ویژه شهرستان مرند برگزار گردید. این جلسه که با حضور دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری، دکتر زینالی معاون فناوری، محمدیاری، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری و همچنین عباسی، فرماندار ویژه شهرستان مرند و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مرکز رشد مرند برگزار و به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای فناور پرداختند.

این جلسه که با حضور دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری، دکتر زینالی معاون فناوری، محمدیاری، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری و همچنین عباسی، فرماندار ویژه شهرستان مرند و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مرکز رشد مرند برگزار و به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای فناور پرداختند.