آخرین اخبار

ایجاد مرکز رشد مشترک پارک علم و فناوری و  دانشگاه آزاد در مرند
تاریخ ایجاد خبر : 1400/7/24
ساعت ایجاد خبر : 19:2
شماره خبر : 2084
پارك علم و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مرند  مرکز رشد مشترك راه اندازی می کنند.

قرارداد راه اندازی این مرکز در راستای توسعه زمینه های همکاری مشترک علمی، پژوهشی و فناوری،  استفاده بهینه از ظرفیتها و قابلیتهای موجود و حمایت از ایده های نو و فنآورانه  به امضای روسای  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی   و دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مرند  رسید.
براساس این قرارداد پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی خدمات آموزشی، مشاوره ای مرتبط با مدیریت کسب و کار، حمایت های مالی از نمونه سازی اولیه طرح، خدمات ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوقی و کمک به اخذ تسهیلات لازم برای تجاری سازی محصولات تولیدی، خدماتی است که پارک علم و فناوری به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه  آزاد اسلامی واحد مرند ارائه خواهد کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند نیز  امکانات تخصصی و زیربنایی دانشگاه شامل امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه و اطلاع رسانی و مورد نیاز را در اختیار  فناوران قرار خواهد داد.
این دانشگاه  فضایی به مساحت  یک هزار متر مربع را برای استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان اختصاص داده است.