ایجاد مرکز رشد مشترک دانشگاه آزاد و پارك علم و فناوري در تبریز
تاریخ ایجاد خبر : 1399/8/27
ساعت ایجاد خبر : 21:15
شماره خبر : 1988
پارك علم و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی مرکز رشد مشترك در تبریز راه اندازی می کنند.

قرارداد راه اندازی این مرکز در راستاي توسعه زمینه هاي همکاري مشترك علمی، پژوهشی و فناوري و استفاده بهینه از ظرفیتها و قابلیتهاي موجود و در راستاي حمایت از ایده هاي نو و فنآورانه امروز به امضای روسای دانشگاه آزاد اسلامی و پارک علم و فناوری استان رسید.
بر اساس این قرارداد، دانشگاه آزاد تبریز فضاي مناسب و امکانات تخصصی و زیربنایی دانشگاه شامل امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه و اطلاع رسانی و حمایت مالی و معنوي مورد نیاز را در اختیار پارک قرار خواهد داد.
این دانشگاه ساختمانی 5 طبقه به مساحت دو هزار و 300 متر مربع و زیربنای دو هزار متر مربع برای راه اندازی این مرکز رشد مشترک اختصاص داده است.
پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی نیز متعهد شده است خدمات پشتیبانی لازم را به منظور تاسیس و راه اندازي و صدور مجوز مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد در شهر تبریز انجام دهد.
خدمات آموزشی، مشاوره اي مرتبط با مدیریت کسب و کار، حمایت هاي مالی از نمونه سازي اولیه طرح، خدمات ثبت اختراع، مالکیت فکري و حقوقی و کمک به اخذ تسهیلات لازم براي تجاري سازي محصولات تولیدي خدماتی است که پارک علم و فناوری به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ارائه خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان در مراسم امضای این قرارداد توجه به مقوله فناوری را رویکرد اصلی این دانشگاه عنوان و خاطرنشان کرد: این دانشگاه در پی تغییر ماموریت آموزشی دانشگاه به پژوهش و فناوری است.
دکتر جوان پور با اشاره به ظرفیتهای موجود در دانشگاه آزاد اسلامی استان و فضای فیزیکی گسترده دانشگاه در شهرهای مختلف استان گفت : این دانشگاه آماده است ساختمان واحدهای دانشگاه در شهرستانهای مختلف استان را به حوزه فناوری اختصاص دهد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هم حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از اشتغال فارغ التحصیلان را از نقاط قوت این دانشگاه برشمرد و آمادگی پارک را برای توسعه مراکز رشد در شهرستانها با بهره گیری از ساختمانهای واحدهای این دانشگاه اعلام کرد.
دکتر واعظی موافقت نامه راه اندازی مرکز رشد مشترک با دانشگاه آزاد تبریز را حمایت از اکوسیستم نوآوری در این دانشگاه دانست و گفت: پارك علم و فناوري بخشي از اعتبارات تصويب شده در جريان سفر اخیر معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به تبریز را براي تجهيز اين مركز اختصاص خواهد داد.