پایان کنفرانس جهانی پارک های های علم و فناوری
تاریخ ایجاد خبر : 1399/9/14
ساعت ایجاد خبر : 13:50
شماره خبر : 1992
نشست سه روزه انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری با بررسی نفش پاندمی کرونا بر فعالیت فناوران به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی؛ در گردهمایی مجازی پارک های علم و فناوری جهان  تاثیرات پاندمی کووید 19 بر فعالیت های جوامع انسانی و محیط های صنعتی بررسی و بر نقش موثر استارتاپ های و شرکت های دانش بنیان در شکل گیری دنیای بعد از کرونا تاکید شد.

در این کنفرانس جهانی که پارک های از مناطق مختلف جهان حضور داشتند اذعان شد شرکت های بزرگ و کوچک باید در کنار یکدیگر فعالیت کرده و صنایع و واحدهای تحقیق و توسعه آنان نیز باید به واسطه پارک های علم و فناوری ارتباط تنگانگی با فناوران داشته باشند.
تاثیر گذاری  مردم بر جامعه و اکوسیستم نوآوري از دیگر موضوعات مطرح شده در این کنفرانس بود.

گفت و گو و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بین شرکت کنندگان از اصلی ترین برنامه های سی و هفتمین کنفرانس پارک های علم و فناوری جهان بود.
دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در گفت وگوهای دوجانبه و چندجانبه مختلف با شرکت کنندگان در این کنفرانس ،”شبکه جهانی انتقال فناوری (GTTN)” را تبیین کرد كه با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد  و مقرر شد جلسات مشترکی بین  پارک علم  و فناوری آذربایجان شرقی و دیگر  پارک های علم وفناوری جهان برگزار شود.

نحوه حمایت و پشتیبانی بازیگران فناوری از یکدیگر ،راهکارهای عملی آغاز کسب و کار فناورانه ،برقراری ارتباط فناوران با همتایان جهانی خود و ایجاد فضایی برای ارتباط فعالان عرصه فناوری و صنعت با یکدیگر از مهم ترین مباحث مطرح شده در این کنفرانس جهانی بود.
سی و هشتمين کنفرانس پارک های علم و فناوری جهان سال آینده در Silicon Valley  کالیفرنیا برگزار خواهد شد.