آغاز کنفرانس جهانی پارک های های علم و فناوری
تاریخ ایجاد خبر : 1399/9/11
ساعت ایجاد خبر : 19:59
شماره خبر : 1990
سی و هفتمین کنگره پارک های علم و فناوری جهان بصورت مجازی آغاز شد.

در این کنفرانس سه روزه با تمرکز بر "عامل انسانی: مردم ، جوامع و اکوسیستم های نوآوری، لایه های مختلف از فضاهای نوآوری از جمله تأثیر همه گیری کرونا و چگونگی تغییر روش کار و تجارت در این شرایط بررسی می شود.

این کنفرانس فرصتی برای پارک های علمی و مناطق نوآوری برای شبکه سازی و ایجاد روابط ، الهام گرفتن از همتایان و اطلاع  از آخرین روند  توسعه فناوری  و نیاز صنایع است.

نحوه حمایت و پشتیبانی  بازیگران فناوری  از یکدیگر ،راهکارهای عملی آغاز کسب و کار فناورانه ،برقراری ارتباط فناوران با همتایان جهانی خود  و ایجاد فضایی برای ارتباط  فعالان عرصه فناوری و صنعت با یکدیگر از مهم ترین اهداف سی و هفتمین کنفرانس پارک های علم و فناوری جهان  اعلام شده است.
پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی نیز از  شرکت کنندگان اصلی بزرگترین گردهمایی پارک های علم و فناوری جهان است.
قرار است رئیس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی دراین کنفرانس،"شبکه جهانی انتقال فناوری (GTTNW)" را  که در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی طراحی شده  به شرکت کنندگان حاضر معرفی کند.