آخرین اخبار

1399/11/21 10:00:10
بررسی تجاری سازی محصولات دانش بنیان در برنامه تراز شبکه سهند
وضعیت تجاری سازی محصولات دانش بنیان با حضور دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در برنامه تراز شبکه سهند بررسی شد.