اخبار مرتبط

  لزوم همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه دانش و نوآوری با صنایع
  تاریخ ایجاد خبر : 1403/3/28
  ساعت ایجاد خبر : 23:41
  شماره خبر : 3554
  دکتر جعفری راد با حضور در شرکت فولاد هرمزگان عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی کشور فولاد هرمزگان است و تعامل این مجموعه بزرگ با شرکت های دانش بنیان به نوعی ارتباط دو سر بُرد بوده و هم باعث ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فولاد هرمزگان می‌شود و هم محرک و مشوق این شرکت‌ها و مراکز علمی خواهد شد.

  دکتر جعفری راد با حضور در شرکت فولاد هرمزگان عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی کشور فولاد هرمزگان است و تعامل این مجموعه بزرگ با شرکت های دانش بنیان به نوعی ارتباط دو سر بُرد بوده و هم باعث ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فولاد هرمزگان می‌شود و هم محرک و مشوق این شرکت‌ها و مراکز علمی خواهد شد.

  وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان باید در زمینه دانش و نوآوری با صنایع همکاری داشته باشند و این همکاری می‌تواند منجر به توسعه فناوری‌ها و محصولات و خدمات جدید شود. همچنین باید دانشگاه‌ها و صنایع برای اعمال یافته‌های تحقیقاتی در مسائل دنیای واقعی و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه با یکدیگر همکاری کنند.