اخبار مرتبط

  جلسه بررسی طرح های فناور متقاضی استقرار در مرکز رشد ارس
  تاریخ ایجاد خبر : 1403/3/12
  ساعت ایجاد خبر : 10:54
  شماره خبر : 3537
  این جلسه که در مرکز رشد منطقه آزاد ارس برگزار شده که 4 شرکت برای استقرار در مرکز رشد ارس، برای بررسی حضور دارند.

  ین جلسه که در مرکز رشد منطقه آزاد ارس برگزار شده که 4 شرکت برای استقرار در مرکز رشد ارس، برای بررسی حضور دارند. 

  شرکت آوا سنجش ارس، شرکت واقعیت ترکیبی ارس، کیمیاگران پویای شرق ارس، سبحان تجارت آذر ارس مورد  بررسی و داوری قرار گرفتند.