آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  لزوم تدوين طرح درآمد پايدار برای پارك های علم و فناوری
  تاریخ ایجاد خبر : 1401/8/11
  ساعت ایجاد خبر : 9:39
  شماره خبر : 3222
  مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی تدوين طرح درآمد پايدار براي پارك هاي علم و فناوري را موجب تقويت اكو سيستم نوآوري و فناوري در استان دانست.

  دكتر محمدرضا کردلو  در ديدار با رييس پارك علم وفناوري آذربايجان شرقي با اشاره به تاثير گذاري برنامه هفتم توسعه در 5 سال آتي امور كشور گفت: پارك هاي علم و فناوري با بهره گيري از منابع 18 گانه درآمدي مي توانند اتكا خود به بودجه دولتي را كاهش دهند و درآمد پايداري داشته باشند.
  وي با انتقاد از كم بودن هماهنگي و تعامل بين دانشگاه ها و صنايع در ساليان گذشته گفت: بايستي دانشگاه ها با صنايع ارتباط بسيار نزديكي داشته باشند بطوريكه كه صنايع جديد  توسط فناوران و صاحبان علم و  دانش  ايجاد شود.
  مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی  با بيان اينكه ديوان محاسبات استان مكاتبات و اقدامات متعددي را در خصوص حمايت از شركت هاي فناور و دانش بنيان و صاحبان ايده انجام داده است، تاكيد كرد: تنها راه آباداني و توسعه كشور در شرايط كنوني بهره مندي از علم وفناوري است.
  رييس پارك علم وفناوري آذربايجان شرقي نيز ضمن تشكر از حمايت ها و همکاری های ديوان محاسبات استان گفت: سياست ها و برنامه هاي كشور بايد به سمت ثروت آفريني از تكنولوژي باشد.
  دكتر سعيد جعفري راد افزود: اكنون كه اقتصاد كشور دچار تحريم هاي ظالمانه كشورهاي غربي  است شركت هاي فناور و دانش بنيان مستقر در پارك علم وفناوري استان قطعات و محصولات هايتك مورد نياز صنايع را تامين مي كنند.
  وي با اشاره به اهميت توجه به قوانين و مقررات در امور اجرايي خاطر نشان كرد: با تقويت واحد حقوقي پارك به دنبال اجراي دقيق قوانين ،مصوبات و آيين نامه ها در موضوعات مختلف و قراردادهاي فناورانه هستيم.