اخبار مرتبط

  برگزاری بوت کمپ و پیش شتابدهی صادراتی در پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی
  تاریخ ایجاد خبر : 1401/7/27
  ساعت ایجاد خبر : 12:15
  شماره خبر : 3207
  رویداد بوت کمپ و پیش شتابدهی صادراتی در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار شد.

  رویداد بوت کمپ و پیش شتابدهی صادراتی با هدف تربیت مدیران فروش بین الملل و تحلیلگران بازارهای بین الملل تربیت مدرسین بازارهای بین الملل QEFS و با نظارت مرکز تجارت بین الملل و سازمان تجارت جهانی با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و  مدیریت صادرات تاپ برگزار شد.

  در این دوره  مباحث  تخصصی  مرتبط با صادرات محصولات فناورانه توسط دکتر ناصر انزلیچی مدرس رسمی مرکز تجارت بین الملل و منتور، امیر تقی زاده و سهیلا اسدی  بیان شد.

  این دوره تحت نظارت مستقیم و با حضور کارشناسان و مدرسین رسمی ITC از ایران و سوئیس برگزار شده و به اشخاصی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند گواهی رسمی از سوی مرکز تجارت بین الملل ICT ارائه میشود.

  سلسله مراتب بازارها، کانال های بازار و رقابت پذیری، آشنائی با سیستم قدیم مطالعه بازار و سیستم جدید QEFS، آشنائی با منابع عمومی اطلاعات بازار (تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، جمعیت، سهولت فضای کسب و کار) ، مفهوم دسترسی به بازار Market Access  و آشنایی با سامانه MACMAP بخشی از مباحث مطروحه در این دوره بود.