آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  حذف انحصار و ایجاد فضای رقابت پذیر تولید، لازمه ارتقای سطح تحقیق و توسعه در کشور است
  تاریخ ایجاد خبر : 1401/3/29
  ساعت ایجاد خبر : 19:22
  شماره خبر : 3164
  در سمینار نقش دانشگاه در توانمند سازی صنایع با رویکرد تولیدات دانش بینان عنوان شد

  سمینار نقش دانشگاه در توانمند سازی صنایع با رویکرد تولیدات دانش بینان با همکاری دانشگاه پیام نور استان، سازمان صمت و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در تالار علامه جعفری دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

  دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این سمینار نقش واحد های تحقیق و توسعه صنایع در اقتصاد دانش بنیان را تشریح کرد. واعظی تقویت فرهنگ و گفتمان R&D در میان مدیران دولتی و صنایع، تقویت زیرساخت‌های قانونی توسط دولت‌، کاربست سیاست‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی با مشارکت در ریسک، درون زا نمودن تولید و رفع موانع تولید رقابت پذیر، خصوصی نمودن پژوهش از طریق حمایت از شرکتهای دانش بنیان وهم نوآوری (Co-Innovation) صنایع با دانشگاه، پارک و شرکتهای دانش بنیان را مهمترین عوامل توسعه واحد های تحقیق و توسعه در کشور دانست.

  رئیس پارک علم و فناوری تحقیق و توسعه  را بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، "انجام هرگونه کار خلاق به طریقی نظام مند به منظور انباشت دانش از جمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت  دانش برای طرح کاربردهای جدید" عنوان کرد و افزود، در ادبیات بین المللی هزینه انجام شده توسط  کشور ها برای توسعه واحد های تحقیق و توسعه را سرمایه گذاری میدانند در حالی که در کشور ما متاسفانه به جای کلمه سرمایه گذاری از واژه هزینه تحقیق و توسعه استفاده می شود و این موضوع تفاوت اصلی نگاه ما و کشور های پیشرفته به موضوع R&D  را میرساند. یعنی در کشور های توسعه یافته هزینه انجام شده در توسعه واحد های تحقیق و توسعه صنایع را سرمایه گذاری می دانند و در کشور ما این موضوع هزینه کرد محسوب می شود.

  دکتر واعظی افزود، رشد اقتصادی حاصل از تحقیق و توسعه از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و افزایش نیروی انسانی متخصص فعال در R&D به دست می‌آید. دکتر واعظی میزان سرمایه گذاری کشور های توسعه یافته در امر توسعه واحد های تحقیق و توسعه را با نرخ رشد مربوطه در سال های 2019 و 2020 مقایسه نمود و گفت: متاسفانه به استثنای چند کشور توسعه یافته کشور ما و سایر کشور های جهان در این آمار در مجموع فقط دو درصد از این سهم را داشته اند.


  رئیس پارک علم و فناوری گفت  به لحاظ  سهم سرمایه گذاری در R&D در سال2020 کشور های توسعه یافته زمینه های مختلفی را در اولویت قرار داده اند . مثلا امریکا 84 درصد  سرمایه گذاری تحقیق و توسعه را در حوزه ICT و سلامت انجام داده و کشور چین حوزه های محصولات و خدمات مرتبط با ICT و صنایع هوا و فضا را در اولویت های سرمایه گذاری خود قرار داده اند و با بررسی سایر کشور های توسعه یافته هم به این نتیجه میرسیم که سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین حوزه برای سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را شامل میشود.

  واعظی با مقایسه میزان سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دنیا در امر تحقیق و توسعه و نرخ رشد آن در سالهای ۲۰2۳ تا ۲۰۱۹ گفت، شرکت آلفابت (هولدینگ گوگل ) حدود ۲۳ هزار میلیارد یورو در سال برای واحد تحقیق و توسعه خود هزینه کرده است و به لحاظ میزان هزینه و نرخ رشد آن رتبه اول در دنیا را به خود اختصاص داده است. این اعداد مسیر آینده را ترسیم خواهند کرد و ما برای عقب نماندن از قافله توسعه جهانی باید هوشیار باشیم. واعظی گفت بر اساس گزارش کمیسیون اروپا حتی پاندمی کرونا هم باعث کاهش سرمایه‌گذاری درحوزه تحقیق و توسعه نشده است و در دوران کرونا شرکت هایی سرپا ایستاده اند که از سال ها قبل در زمینه توسعه واحد های تحقیق و توسعه خود سرمایه گذاری نموده بودند.

  واعظی گفت در ایران بیش از 70 درصد سرمایه گذاری در واحد های تحقیق و توسعه R&D توسط دولت انجام می‌شود و این یعنی دانشگاه‌های ما دولتی هستند و ما نفت را می‌فروشیم و به دانشگاه ها می دهیم تا تحقیق و توسعه را انجام دهند و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی سهم بسیار کمی در سرمایه گذاری در این حوزه را دارند و این وضعیت بسیار نگران کننده است.

  دکتر واعظی در انتها ، انحصارو رانت در صنایع، درون زا نبودن و همچنین نگرش هزینه ای بودن واحد های تحقیق و توسعه را مهمترین موانع توسعه واحد های تحقیق و توسعه در کشور دانست و افزود جایی که انحصار در تولید  داشته باشیم یا تولید ما از نوع مونتاژ باشد نیاز به R&D نداریم. هر زمانی انحصار و رانت را از صنعت برداریم حتماً باید سراغ دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان  R&D برویم و مجبوریم خواهیم بود رقابت کنیم و با وجود رقابت است که واحد تحقیق و توسعه صنایع  معنی پیدا می کند.