آخرین اخبار

اخبار مرتبط

  طرح دستیار فناوری
  تاریخ ایجاد خبر : 1401/2/25
  ساعت ایجاد خبر : 12:48
  شماره خبر : 3152
  فعالیت فناورانه و مهارت آموزی دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با حمایت پارک علم و فناوری

  سامانه دستیار فناوری: 
  WWW.PARKINTERN.IR